اخبار روستا 05 خرداد 1402 - ۶:۲۴ ب٫ظ زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

تلنگر برای سادات وشتان


سلام… مسجدسنگراست سنگرهاراحفظ کنید……. امام. خمینی .
عزیزن..!!!! سادات بسیارمحترم وشتان..
3 سال پیش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه مقاله ای(کینه نامه) پخش کرده بود. وموقعیت جغرافیایی دوبلوک وکلیه روستاهای این منطقه راازبابت فرهنگ. روابط. موقعیت مکانی. آثاروبقایای دینی. ملی. وتولیدات کشاورزی ودامپروری هرروستای وابسته تحت حاکمیت فرمانداری فیروزکوه بودند رابه رشته تحریردرآورده بود. به جزوشتان ویک یادوروستای دیگراین منطقه. و.. باکمال تاسف ازوشتان هیچ یک ازدست اندرکاران(شوراودهیار) هیچ اعتراض محکم ودفاع ازاعتباروقدمت وسیادت. وپیشروبودن این روستا درهمه زمینه های دوبلوک فیروزکوه نکردندوبه سادگی ازآن گذشتند. تااینکه مجددا”روزنامه همشهری فیروزکوه مقاله ای زده بودکه خانمهای وشتان درشبهای جمعه باچادرهای گلدارورنگی برسرمزارگذشتگانشان حاضرمیشوندکه این موضوع هم نشان ازطعنه بروشتان که اینهابرسرمزارگذشتگان بجای غمناک بودن وباقرائت فاتحه وقران دورهمی برگزارمیکنند.. باتوجه به اینگونه نگاه نسبت به این روستای سادات بایدکمی هم مارابیدارکند.. مراسم هایی دراین مدت درروستا انجام شد که اصلا “انتظارنمیرفت که ماناظر.. آن باشیم. مابایدمسجدرابه اجتماعات ومراسماتمان ببریم. نه مراسم واجتماعاتمان راباهروضعیتی به مسجد… درمراسم پرده جذاکننده داخل مسجد برداشته شد. صندلی بروی فرش درمسجدچیده شد. وزنهامتاسفانه درمیان عام بعضا” نامناسب بدون پوشش پرده واردمسجدمیشدندوحتی به عنوان پذیرایی وسرپادرداخل رفت وآمدمیکردند. پس این مایئم که حرمت خودمان راحفظ نکردیم. عزیزان. همه ماازیک ریشه ایم ازسیدمظفر. اگرخودمان مواظب اعمال یگدیگرنباشیم وجلوی بعضی ازندانمکاری عده ای رانگیریم. منتظرباشیم. تادیگران مارانصیحت وملامت کنند. فرشهای مسجدهربندآن سجاده ایست برای نماز. نه برای چیدن صندلی. پرده مسجدبرای آزادبودن زنان ودخترانمان درخانه خدا ودوربودن ازچشم نامحرمان..خدایا این خطاهابرماببخش.. ای شهدای خوب وپاک وشتان. برایمان دعاکنید. مایادمان رفت که شماازهمه ماروشن بین وروشنفکرترین بودیدوآگاهانه برای دفاع ازاسلام وکشوروولایت شهید شدیدولی مانتوانستیم. شما15 چراغ راه این دارسیاده رادرذهنمان روشن نگهداریم. ونگذاریم نااهلان برماحاکم شوند…
از طرف روحانی عزیز حاج سید عبدالرضا دریاباری

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *